fbpx

Jakaranda Kinderhuis Liggiefees

Jakaranda Kinderhuis Liggiefees

R30 per ticket/kaartjie 

Tickets will be sold at the gate/kaartjies te koop by die hek

Disability friendly and wheelchair accessible

Ongeskiktheidsvriendelik en Rolstoel toeganklik

No smoking

Rook verban

No alcohol

Geen Alkohol

No pets

Geen troeteldiere

All food and market applications closed for 2018

Alle voedsel- en markaansoeke is gesluit vir 2018

Bring your own chair for show nights

bring jou eie stoel vir show aande

What is Jakaranda Kinderhuis Liggiefees ?

Jakaranda Kinderhuis in Pretoria hosts their annual Liggiefees since 2010. We decorate the 21 houses as well as the rest of the grounds with millions of Christmas lights. The decorated Children’s Home is then opened to the public during the festive season. During the festival, an incredible selection of entertainment is provided such as singers, bands, laser shows and various other types of entertainment.

Wat is die Jakaranda Kinderhuis Liggiefees ?

Jakaranda Kinderhuis in Pretoria, hou sedert 2010 in Desember ’n jaarlikse Kersliggie fees. Ons versier 21 huise by die Kinderhuis met miljoene kersliggies, en maak dan die terrein oop vir die publiek om dit te kom besigtig. Daar word ook ’n verskeidenheid van vermaaklikheid aangebied soos straatmusikante, sangers, orkeste, laser vertonings en verskeie ander vermaaklikheid gebeure gedurende die maand.

THE PURPOSE OF THE JAKARANDA KINDERHUIS LIGGIEFEES

 • To emphasise the REAL CHRISTMAS MESSAGE to our children in the home and secondly to the public.
 • Fundraising.
 • To create awareness of the work that we do at the Jacaranda Kinderhuis.
 • The funds raised are used to care for all our children, to successfully execute our planning for the year ahead and for the achievement of the objectives of each house individually at the children’s home.

DIE DOEL VAN DIE JAKARANDA KINDERHUIS LIGGIEFEES

 • DIE WARE KERSBOODSKAP OORDRA AAN ONS KINDERS EN DIE PUBLIEK
 • Fondsinsameling.
 • Beeldbou van die Kinderhuis.
 • Die fondse wat wel ingesamel word, word aangewend om vir al ons kinders te sorg, ons beplanning vir die jaar suksesvol uit te voer en vir die doelwit bereiking van elke huis op die terrein.

Borgskap Geleenthede

 • Hoofborg van die Fees, kontak liggiefees@jacarandachildren.co.za Hierdie borgskap sal aan u die naam regte van die fees gee.
 • Die fees sal dan bekend staan as die “JAKARANDA KINDERHUIS LIGGIEFEES GEBORG DEUR…”
 • Maatskappy inligting op alle bemarking materiaal. T-hemde, strooibiljette, plakkate, sosiale media platforms, webtuiste ens.
 • Geleentheid om u produkte aan al die kunstenaars tydens die fees bekend te stel dmv toets monsters of geskenkpakkies.
 • Geleentheid om u handelsmerk te vertoon tydens die fees by die hoof ingang.
 • Melding van u borgskap tydens die fees na alle aankondigings.
 • Erkenning tydens fees as hoofborg.
 • Erkenning in alle media onderhoude en advertensies waar moontlik as hoofborg.
 • Gratis toegang vir die volle duur van die fees.
 • Handelsmerk sal ook vir ‘n tydperk van 1 jaar deel vorm van bemarking materiaal vir die fees.
 • Verlengde regte om weer op te tree as hoofborg vir die 2019 Liggiefees.
 • Advertensie baniere tydens fees.

Sponsorship Opportunities

 • To become the main sponsor of the event please contact liggiefees@jacarandachildrens.co.za. This sponsorship will give you the naming rights to the event.
 • the event will, therefore, be announced as the “Jakaranda Kinderhuis Liggiefees sponsored by … “
 • There will be company representation on all promotional material such as T-shirts, pamphlets, posters, social media outlets, websites and so forth.
 • The opportunity to gain exposure for your products by providing samples or gift bags to the performing artists will be given.
 • The opportunity to display your brand at the main entrance of the event will be granted.
 • Mention of the company’s sponsorship will be made at the end of each announcement.
 • Recognition as chief sponsor of the event will be given during the event.
 • Recognition as chief sponsor in all media appearances will be given.
 • Free entry to the entirety of the event will be given to the company’s representatives.
 • Your logo will be used in all promotional material for a period of up to one year leading up to the event.
 • Preference will be granted to remain as the main sponsor for the following year.
 •  Advertising banners will be erected during the event.

Get Involved

Who to ask

Gary Van Veenhuyzen

EMAIL:   

marketing@jacarandachildren.co.za

OFFICE: 012 800 4700

General Information /Algemene inligting

Gates open at:

18:00 (regular nights)

17:00 (show nights)

Gates close at:

22:00

Attractions:

Louis Botha Christmas Market

Stalls

Train rides, Big Wheel and Carousel

Tickets

Sold at gate

R30

Hekke maak oop:

18:00 (gewone aand)

17:00 (show aand)

Hekke sluit:

22:00

Hoogtepunte:

Louis Botha Christmas Market

Stalletjies

Train rides, Big Wheel and Carousel

Kaartjies

Verkoop by hek

R30

General Information/Algemene inligting

Gates open at:

18:00 (regular nights)

17:00 (show nights)

Gates close at:

22:00

Attractions:

Louis Botha Christmas Market

Stalls

Train rides, Big Wheel and Carousel

Tickets

Sold at gate

R30

Hekke maak oop:

18:00 (gewone aand)

17:00 (show aand)

Hekke sluit:

22:00

Hoogtepunte:

Louis Botha Christmas Market

Stalletjies

Train rides, Big Wheel and Carousel

Kaartjies

Verkoop by hek

R30

In: Jacaranda Children’s Home
image
Jakaranda Kinderhuis Liggiefees 2018
2018-12-01 @ 18:00
1 Talitha Kumis Str. East Lynn
+
In: Jacaranda Children’s Home
image
Liggiesfees 1ste Desember
2018-12-01 @ 19:00
1 Talitha Kumis Str. East Lynn
+
In: Jacaranda Children’s Home
image
Liggiefees 2de Desember
2018-12-02 @ 19:00
1 Talitha Kumis Str. East Lynn
+

Our sponsors/Ons borge